THURAIA Alika Jamila

*27.04.2001

Witches LeCreme's Trick x Beris Bilé Karpaty


Breeder/Owner: Monika Pehr (D)